Les parets parlen / 7

Si tu no, qui¿ Si ara no, quan¿ Revolució! (Argentona)

Avui, amb uns dies de retard, una nova pintada, una que és un bon lema, en realitat, i que recull, al meu parer, elements recurrents de les proclames i els moviments polítics que volen atiar el canvi polític i mobilitzar la gent.

Per començar, és una pintada que apel·la directament al ciutadà i l’obliga a prendre part, per tant parteix d’una concepció més aviat activa de la política i de l’individu, tan activa que es dóna per descomptat que és qui llegeixi aquell qui ha de fer l’acció política. En aquest cas, està explicitada: la revolució. Però no seria necessari que ho estigués: el sol fet de prendre el ciutadà com a element actiu ja fa que se l’empenyi a actuar, i més si se l’apressa perquè “ara” és quan toca. Aquí és on hi ha el quid de la qüestió: l’acció o actuació. I tota referència retòrica i emfàtica a una persona fa que, com que tothom té unes percepcions sobre la realitat i hom podria estar indignat per aquesta realitat, doncs tal persona entén que està cridada a actuar per canviar la realitat.

Però anem un pas més enllà: generalment, precisament aquesta apel·lació retòrica i el desig de canvi té un sentit ideològicament revolucionari. Amb aquesta pintada ens queda més clar, però no tant perquè explícitament diu “revolució”, sinó perquè l’apel·lació té continguts dos dels elements filosòfics fonamentals de tot moviment revolucionari: el voluntarisme i l’oportunitat històrica, en el sentit del moment immediat i de ruptura que no es fa esperar.

En aquest sentit, que hi hagi escrit el terme “revolució” és, en certa forma, secundari. Ho és perquè, fos quin fos el terme escrit, les dues preguntes apel·latives continuarien contenint aquella càrrega amb cert revestiment emocional. “Revolució” és, doncs, l’objectiu vers el qual l’autor de la pintada vol orientar aquella acció política que l’individu sent que ha de dur a terme, i un objectiu que engloba l’acció política que, evidentment, pot ser interpretat de diverses maneres. L’autor és, en aquest cas, a jutjar per l’emblema, anarquista. Tothom qui es considerés revolucionari segur que podria compartir un missatge tal, però no pas tots acceptarien la mateixa concepció de revolució ni molt menys durien a terme la mateixa acció política, individual o organitzada. Aquí és on hi ha la gran problemàtica, no només deduïble de la pintada, sinó històricament constatada: la política és pràctica, per tant en últim terme la qüestió és com es posen en pràctica els principis revolucionaris, com s’actua en l’esfera política i com es reconeixen les dinàmiques polítiques i com ens hi movem. Les grans proclames i creences sobre la revolució tothom les accepta, però després a l’hora de la veritat els revolucionaris es maten entre ells en nom de la revolució.

Hi ha un altre element -diguem-ne- transcendent que convé recalcar sobre el sentit de les apel·lacions i que està lligat amb la política que es faci en nom de la revolució: en referir-se directament a l’individu i marcar la urgència del moment, existeix una certa pressió sobre l’individu. Una pressió que, si bé el converteix i responsabilitza com a subjecte polític, també el pot eximir a posteriori sempre i quan hagi actuat en nom de la revolució. Però no només això, sinó que es tracta tant d’una pressió moral com d’una pressió política. Recordem que la política és pràctica, per tant pressió política significa, en un context en el qual hi hagi una línia programàtica marcada segons una determinada definició de “revolució”, control polític. En realitat, res de nou que no sapiguem ja de la política, però és important tenir-ho en compte perquè la revolució va íntimament lligada a la història i, doncs, pot implicar una cosa o una altra segons com es conceptualitzi.

Finalment, deixem de banda les disquisicions complexes i tornem als elements bàsics: com deia, una crida d’aquesta mena que té en el seu fons els dos elements revolucionaris bàsics (voluntarisme i oportunitat històrica) pot ser acceptada per tothom i, en realitat, és bastant habitual trobar-ho en propaganda política. De fet, actualment diversos moviments polítics ho han demostrat fent servir lemes semblants. Se m’acudeixen tres exemples: en primer lloc, la CUP va fer servir exactament el mateix lema, llevat del mot “revolució”, a la campanya municipal, almenys al municipi de Mataró. En segon lloc, el moviment independentista organitzat va llençar la campanya “Ara és l’hora”. I, en tercer lloc, Podemos ha fet servir un lema semblant, “El momento es ahora”.

El rum-rum mundial

No n’estem gaire informats, perquè els mitjans de comunicació guarden silenci i perquè no estem acostumats a mirar a l’exterior i a agafar perspectiva, però el cert és que s’està produint una reactivació de l’esquerra política en diversos indrets del món. Sens dubte, representa un indici de canvi, però no és casual, sinó que té unes causes i, vist en perspectiva històrica, hi podem veure una certa semblança amb la crisi del segle XX.

La crisi d’inicis del XX va anar associada a una guerra (la I Guerra Mundial). Evidentment, això avui no passa, tot i que hi ha qui comença a alçar la veu d’alarma contra un eventual nou conflicte mundial arrel de les tensions a l’Europa oriental. Que no hi hagi guerra avui no treu les semblances amb les tendències: com a resposta al conflicte i quan va acabar es va estendre per Europa una onada de democratització que va portar a un equilibri relatiu de classes, sens dubte diferent en els llocs, però que, en tot cas, va fer pensar en el memento mori del capitalisme. Efectivament, Keynes sabia que el que fa trastocar de fons la societat i impossibilita les condicions de vida (fins i tot, parlava de “civilització”) no és la guerra estrictament, sinó l’economia.

Aquest cicle general és observable igualment avui dia, però  hi insisteixo, amb un marc diferent. Llavors es va respondre als límits liberals amb la política de masses i la democratització subseqüent a la Gran Guerra, com acabem de dir, però també a la crisi. El daltabaix econòmic que patim avui és un retorn a la crisi econòmica que fa trontollar aquells límits de la civilització. Però hi ha avui una notable diferència estructural que complica la cosa i que, alhora, implica que la crisi tingui un efecte reaccionari més notori:  ara existeix un estat del benestar que ha servit per pal·liar els efectes de la crisi i que, retirat, deixa via lliure a un retorn a la cruesa liberal més ultraortodoxa i a la destrucció màxima de les condicions de subsistència material. Es pot interpretar en aquest sentit, llavors, l’estat del benestar com un mur, per impossibilitat estructural, al feixisme. Però superat aquest mur, les lluites socials nascudes de la cruesa de la crisi que tendeixen a la democràcia i apel·len a la radicalitat plebea representen un segon fre a la tendència reaccionària i liberalitzadora, amb la qual es produirà una contradicció dialèctica, de la qual pot eventualment, arribat el cas si les complexes circumstàncies històriques es combinen apropiadament, renéixer una solució feixista. Tanmateix, tal cosa sembla -almenys ens ho sembla a nosaltres- bastant improbable.

Ens trobem davant, en efecte, d’un renaixement democràtic, d’una represa de la contradicció crítica entre la tendència històrica reaccionària i la tendència històrica socialista. La lluita i la defensa política en favor de la justícia social i la igualtat és democràtica, per ser efectiva materialment parlant. Però, sens dubte, la reacció, sense arribar a extrems màxims, pot optar la forma de revolució passiva, quelcom, parlant en termes de pràctica política, que cal evitar.

Així, doncs, la victòria actual de les personalitats que encarnen els moviments democratitzadors, així com la presència de precisament aquests moviments polítics, és un signe dels temps. Ens trobem, en efecte, en un moment de la història bastant crucial. Ningú no posa en dubte que, per un motiu o altre, l’odre que havia estructurat la vida social en pràcticament l’últim segle comença a trontollar. No és, repetim-ho, res de nou, però tampoc no és mecànic ni tediós, així com tampoc cal suposar d’entrada que és un moment “definitiu”. Es tracta, com dèiem més amunt, d’una pauta d’un cicle de les lluites polítiques i la dinàmica econòmica que, amb les característiques pròpies de cada temps, es va repetint. És una situació en la qual l’equilibri relatiu de classes s’ha trencat i, doncs, s’albira el moment en què, com deia Gramsci, el vell no acaba de morir i el nou no acaba de néixer. En aquest interregne, però, poden passar moltes coses, i la revolució s’hi sent compromesa.

Així, coneixem ja el marc històric general en el qual -sembla- que el nostre temps se situa. Un marc on aquells que són els representants i portaveus de l’statu quo s’afanyen a atacar l’alternativa perquè amenaça la seva posició de poder. La confrontació ideològica (i la lluita per l’hegemonia) és explícita i patent des del primer moment quan aquestes opcions democratitzadores salten a l’esfera pública, fins i tot si no sempre es presenten de forma totalment radical. El fet que l’statu quo mostri i demostri la seva desconfiança i la seva por ja és indici suficient per ensenyar-nos que precisament als capitalistes no agrada que posin en dubte el món de comoditats en el qual estan acostumats a viure. Les forces democràtiques i progressistes tenen el gran repte efectivament d’encarar la situació i sobreposar-se a la reacció, en ocasions molt forta, fins al punt -en el marc de la lluita ideològica, en aquest cas des del bàndol antidemocràtic- de titllar les opcions democratitzadores com a “amenaça a la seguretat nacional”. Amb aquesta afirmació de Cameron respecte del Partit Laborista del recentment escollit Jeremy Corbyn, que posa els pèls de punta, qualsevol diria que es conceptualitza una realitat política que contempla (o, almenys, comença a contemplar sense pudor) la possibilitat de confrontació nacional que, en el pitjor dels casos, pot portar a una guerra intestina, igual com va passar en el període d’entreguerres.

cameron

Vist així, el moment sociopolític present és crucial i suposa un punt de trencament. Per això, l’anàlisi objectiva de la realitat social i, també, l’organització política és fonamental, a fi de poder dotar de sentit i d’intencionalitat la lluita política. No es tracta només, per tant, d’un compromís -diguem-ne- revolucionari, sinó que efectivament les pautes, els valors, els sentits i l’hegemonia en general que dominaven aquest moment polític van esquerdant-se. El compromís és, bàsicament, trencar-ho i construir quelcom de nou.

És molt significatiu, en aquest sentit, adonar-nos que si els representants que encarnen els moviments democratitzadors es fan un lloc i el seu seguici va creixent i guanyant, això és indici que l’aparell hegemònic ja no és funcional, que els mitjans de comunicació ja han perdut part del seu potencial com a controladors de l’opinió pública, que els ciutadans comencen a estar “vacunats” de la política liberal típica, que la infraestructura política dels partits tradicionals i pro statu quo ja no serveix per enquadrar les classes treballadores i la ciutadania en general. Si, en efecte, la simpatia per polítics que tenen un discurs més o menys trencador i populista (en sentit de democràtic) és capaç d’esquerdar les fronteres institucionals de l’aparell partidista i, més encara, la ideologia política se situa fora dels límits hegemònics, això vol dir, llavors, simplement, que les condicions subjectives per a la realització de la revolució ja s’estan, no pas començant a produir, però sí a estendre’s, i que això implica una reconceptualització de la realitat política (una nova cosmovisió) que marcarà els moviments polítics. (És molt notable el cas del socialista que fa la cursa presidencial a EUA.)

Això vol dir que les masses mogudes per aquesta ànsia transformadora que es fa un lloc dins de l’entremat d’autoreproducció de les pautes institucionals necessitaran ser enquadrades dins d’un moviment organitzat orgànic que transformi aquesta ideologia en una pràctica política efectiva de tipus progressista i revolucionària. La no-organització d’aquests individus amb aquesta nova subjectivitat política implicarà deixar escapar l’oportunitat d’aprofitar les condicions subjectives per materialitzar la voluntat de canvi amb una filosofia pràctica que, orgànicament estesa, lligui críticament les diverses aspiracions populars amb la política, de forma que, històricament circumscrita, pugui ser efectiva i s’orienti vers els objectius emancipadors. Per contra, tot procés de construcció crítica d’aquesta voluntat orgànica serà, en tant que democràtic, inherentment revolucionari i tendirà a transcendir els límits socials establerts a la cerca d’objectius també revolucionaris.

És una tasca complexa i intricada, però és necessària per al progrés perquè el pes de la llosa capitalista sobre les persones i les seves ànimes no aixafi la humanitat. És una tasca que s’ha d’anar fent diligentment, mica en mica i que, per descomptat, les forces revolucionàries inicien en un lloc concret, però no s’hi ha de limitar. El rum-rum, com diria aquella, ja s’estén mundialment.

Junts pel sí i la societat civil

La candidatura que es presenta com a exclusivament independentista, la de Junts pel sí, no està només formada per polítics de partits, sinó també per membres d’associacions civils caracteritzades pel seu compromís amb la independència. No és l’única que té membres no partidistes: la que es presenta com l’antítesi, Catalunya, sí que es pot, també. La diferència és que Junts pel sí recull persones de la societat civil, entesa en un sentit liberal com a associacions que pretenen aglutinar (pretenen ser el sumatori de) individus que tenen tots els mateixos interessos parcials (la independència), a més de tipus ideològic, i que influeixen o directament representen l’opinió pública (per tant tenen molta importància els mitjans de comunicació); mentre que a la candidatura de la confluència d’esquerres les persones no partidistes no provenen de la societat civil entesa així, sinó que defensen interessos materials (universalitzables) i representen les aspiracions democràtiques plebees.

Vist des del punt de vista de l’estratègia política momentània, segurament la decisió de fer unir partits amb entitats civils ha estat una bona pensada (tot i que es podria dir que la suposada transversalitat que pretenen és bastant relativa). Aquí voldríem, però, enfocar la qüestió des d’un altre punt de vista, des de l’òptica de la relació entre poder (estructura estatal) i societat civil, segons els plantejaments liberals i d’acord amb el paper que juguen les entitats civils.

D’entrada, el que es pot dir respecte del que tothom consideraria vàlid és que s’espera de la societat civil que sigui independent. Des d’aquest punt de vista, entrar al joc electoral no és bo: la societat civil ha estat vista sempre com el contrapès al poder estatal. L’Estat és l’encarregat de dur a terme les polítiques, conforme al dret -per descomptat- i respectant la llibertat dels individus, els quals poden conformar associacions per vehicular els seus interessos (aglutinats), pressionar el govern i oposar-s’hi. La societat civil és com una mena d’instància política intermèdia entre estats i ciutadans, de forma que la pressió uniformitzadora i de coacció moral que se li pressuposa per defecte a l’Estat sigui frenada.

Vet aquí com salta un primer problema: la candidatura unitària inclou les entitats civils; és a dir, la instància intermèdia s’ha integrat dintre de l’estructura estatal, en tant que els partits i candidatures aspiren a ocupar el poder i tirar endavant el seu projecte, per definició sempre parcial i que no podrà acontentar a tota la població (i és aquí on les associacions civils juguen teòricament el seu paper).

En efecte, tal inclusió al joc electoral partidista implica certes problemàtiques. D’entrada, les associacions civils han deixat d’agilitzar i mobilitzar lliurement la gent i les demandes populars per portar-les al poder, sinó que directament han entrat a formar part de l’aparell estatal, que, doncs, s’ha engruixit en detriment de la subsidiarietat envers la societat civil. D’aquesta manera, les entitats han renunciat al seu paper articulador per passar a esdevenir part d’una instància superior (sobretot en el moment que formi govern). Certament, eren associacions que aglutinen les opinions semblants de moltes persones i es preen de la seva independència i transversalitat, que han passat a formar part d’una instància parcial i amb objectiu, a més, d’assolir el poder. La societat civil ja no és de facto tal.

Però hi ha una problemàtica i una contradicció amb la funció “natural” de la societat civil, derivada de l’explicat, encara molt més greu: les associacions tenen la funció d’aglutinar individus que tenen una mateixa consciència, ja que això no és funció de l’Estat. Certament, en formar part d’un projecte polític partidari i, sobretot, en el moment quan tal projecte aconsegueixi eventualment formar govern, la pluralitat que se suposa a la societat civil deixarà lloc a un actuació homogeneïtzadora des de dalt (per això els liberals sempre entenen l’Estat com un perill per a la llibertat individual), que paradoxalment serà impulsada precisament per aquelles entitats que pretenen lluitar contra això: serà la mobilització de consciències de les entitats civils integrada en el projecte polític el que exercirà una forta pressió moral.

Això no és cap banalitat: l’opinió pública independentista materialitzada en la societat civil deixarà de ser (de fet, ja ho ha deixat de ser) “opinió pública” per passar a ser, en la mesura que actua des del poder, opinió de la comunitat. Hi ha, de nou, una assimilació entre les dues esferes: la part de la diversitat civil que representen les entitats independentistes ha passat a ser, com que han perdut la seva independència, l’opinió comunitària, majoritària, que tot govern pressuposa per justificar les seves polítiques; i tota opinió majoritària que el poder pretén representar exerceix una pressió negativa contra la sacra opinió subjectiva (i més si no hi ha instàncies intermèdies).

La pressió sobre l’opinió no només es produeix per aquesta assimilació entre societat civil i Estat, sinó que la qüestió nacionalista, que a més és profundament emocional, confereix un segon nivell de pressió sobre l’individu i ajuda a homogeneïtzar l’opinió pública. Certament, el desig, l’anhel d’independència esdevé, en aquests termes, objectiu nacional (“nacional” en tant que perseguit pel poder). Això vol dir que la llibertat nacional (ara sí, “nacional” en termes de comunitat nacional, una llibertat que no és en absolut liberal) ha esdevingut un fi, en cap cas un instrument. I si és un fi, això vol dir que es converteix en objectiu i guia envers el qual cal orientar totes les consciències individuals. Tant és així que si les associacions independentistes parlen per la societat civil i estan en el govern, això més fàcilment pot induir a confrontar qualsevol individu que tingui una opinió diferent, per haver-se identificat el projecte d’aquell govern i associacions amb el projecte de la majoria.

Per resumir, simplement cal dir que la qüestió és que amb la candidatura de Junts pel sí es produeix una equiparació de la societat civil a un mecanisme de l’Estat. I això el que suposa, sense necessitat de continuar aprofundint l’anàlisi, és una greu contradicció política i confusió per als votants. Exemplifiquem-ho: a l’acte del dia 4 d’agost, l’ANC i Òmnium van fer una crida a la participació: el problema és que ja no poden parlar per la ciutadania (almenys la ciutadania independentista), perquè formem part d’un projecte partidista. Llavors, en realitat, què van fer: una crida a la participació o una petició de vot per a la seva coalició electoral? Efectivament, sembla que pretenien actuar com si encara fossin societat civil, quan han adoptat ja una posició partidista i particularista dintre del sistema polític. Les funcions entre els dos àmbits s’estan confonent.

Per acabar, aquesta contradicció i confusió alhora pot tenir conseqüències. Imaginem-ho en dos supòsits: que guanyi Junts pel sí i que no guanyi:

En el cas que guanyi, ¿com poden aquestes associacions civils independentistes servir per controlar el govern i, més encara, per conformar el consentiment lliure (sorgit dels individus envers el poder per tal de legitimar-lo), si justament formen part d’aquest govern? Repetim la tesi que hem expressat: la societat civil s’ha “acostat” al poder, no és pas que el poder s’hagi “separat” de la societat civil per tirar endavant assumptes d’interès general (i no projectes partidistes). I per aquesta equiparació, hi ha el problema més greu que ja hem exposat: fer passar l’independentisme com a opinió comuna, com a assumpte d’interès general (una “qüestió de país”, dirien els de Convergència), amb la conseqüent campanya de pressió i propaganda: la combinació de la força de govern, els mitjans de comunicació i la legitimitat de les associacions civils assimilades més fàcilment podrà posar en marxa una “tirania” de l’opinió pública, que pot portar al conformisme, almenys entre aquells sectors que veuen la seva veu representada per, sobretot, les entitats que formen part de l’aparell partidista o del govern.

En el cas que la candidatura unitària no guanyi, es presenta el dubte de com hauran de veure la resta de partits polítics i el conjunt de la ciutadania les associacions civils independentistes. Encara com a entitats independents que pretenen recollir la veu dels ciutadans i fer pressió? Potser com un agent polític interessat assimilat a un partit polític? És a dir, la societat civil com a tal no pot quedar derrotada, però el problema és que s’ha assimilat a l’aparell partidista i, per tant, sí que acabarà sent-ho. Sens dubte, la contradicció és patent, i la convulsió que sorgiria de la derrota encara més. Hi haurà, sembla clar, una espècie de buit en la societat civil. I l’equiparació entre societat civil i aparell partidista suposarà un greuge afegit (segurament desorganitzarà l’independentisme i desacreditarà les associacions civils) al fet que ja de per si la derrota de la candidatura serà un profund revés per l’anomenat “procés”. La combinació podria suposar l’estocada final.

Segueix

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 25 other followers