Monthly Archives: Octubre 2015

Les parets parlen / 8

Cada día sabemos más y entendemos menos

Albert Einstein va oferir aquesta reflexió respecte de, dit així en termes amplis, el coneixement en la nostra societat. Escriu en plural col·lectiu: som nosaltres com a societat els qui en sabem més però hi entenem menys. Així d’entrada, per tant, sembla que es refereixi a les pautes que s’observen socialment, institucionalitzades, i les fites que caracteritzen la societat, aquells elements del coneixement que s’interpreten com una espècie de bé comú o que, en qualsevol cas, sorgeixen de la interrelació funcional dels elements societals i inunden el conjunt social. Per exemple, ens podem referir al coneixement de l’univers, òbviament inassolible si no fos pel conjunt de mitjans i mètodes associats. (És a dir, una cosa és indestriable de l’altra.) Però, per contra, aquest és un coneixement específic, pot ser poc útil i no està a l’abast de la majoria de la gent, que no entén com ha estat possible saber que l’univers es va crear fa 15 mil milions d’anys.

Una frase d’aquest magnitud, que inclou en un sol enunciat dos verbs fonamentals en teoria del coneixement, que són saber i entendre, i que, a més, els dos verbs estan complementats per adverbis oposats, de tal forma que es transmet un missatge d’aparent contradicció o paradoxa, porta inevitablement a filosofar sobre l’home, la societat i les seves pautes. I l’aparent contradicció, ens n’adonem, no és tal, ja que cada verb té unes implicacions diferents i els efectes del “més” i el “menys” es palesen simptomàticament visiblement en forma de característiques de la societat. I són característiques generals però que, tanmateix, malgrat ser punts principals d’una societat, marquen també a nivell individual. En qualsevol cas, no és quelcom inherent a la naturalesa humana ni és un enunciat absolut, ja que hom parla de “cada dia”, la qual cosa obliga a contemplar-ho històricament i a situar-nos en el present per intentar captar de quina forma sabem més però entenem menys.

Vegem això que dic a partir de l’enunciat “entenem menys”. Crec que es pot interpretar en un doble sentit. En primer lloc, d’allò que sabem en tant que invencions i desenvolupaments sorgits per l’evolució societal i el coneixement científic (que és històric), simplement ho sabem perquè és un resultat històric, però les persones no saben com funciona ni per què és com és, però es fa servir socialment i, de fet, estructura la societat. És a dir, com si es perdessin els fonaments i la construcció científica que hi ha al darrera de les coses que sabem, de forma que si deixessin de funcionar no entendríem què hauria passat ni tindríem els coneixements per posar-ho en marxa de nou, la qual cosa vol dir que sabem el que sabem de forma mecànica, però és com si no entenguéssim que cal saber (conèixer) com funciona allò que sabem per tal que pugui perviure i continuar desenvolupant-se. Això vol dir, per tant, que simplement obtenim un profit d’allò que sabem. En aquest sentit, llegint la sentència d’Einstein m’ha vingut al cap el que un dia vaig llegir de l’humorista Dave Barry: Creiem que l’electricitat existeix perquè la companyia elèctrica ens segueix enviant les factures, però no aconseguim imaginar com viatja a través dels cables.

El segon sentit en què es pot interpretar està evidentment íntimament lligat al primer, però jo el qualificaria de tipus més personal i, fins i tot, psicològic. Tot allò que sabem ho hem heretat de l’evolució històrica, però és com si actualment les persones, els individus concrets, visquessin en un món social dotat de tot allò que sabem, sense, en canvi, fer un bon ús d’allò de què elles mateixes estan dotades naturalment: la intel·ligència. “Comprenem menys”, per tant, es referiria a l’enteniment i a la lògica. Fer un ús mecànic i profitós de les invencions i del coneixement que hem adquirit com a societat, no porta en realitat a desenvolupar necessàriament a nivell personal més ànsia ni curiositat científica per aquelles coses, ni interès personal ni capacitat crítica. Les persones s’han socialitzat d’una forma que tenen tot un món al seu abast i no necessiten explicar-se’l ni és necessari que sàpiguen com va. I, paral·lelament, se socialitzen en la immediatesa i la satisfacció de desitjos. A partir d’aquí, els individus mostren indiferència per aquell coneixement de base que és, de fet, el que ha construït la societat avançada i que és el que suporta aquell saber de què aquests individus indiferents es doten.

És aquest un tema interessant i d’una àmplia reflexió filosòfica i sociològica. No cal que m’estengui més, però no puc acabar sense dir que la frase d’Einstein em porta a pensar inevitablement amb les reflexions d’Ortega y Gasset. Ell a La rebelión de las masas, precisament també partia d’aquesta mateixa lògica: que socialment se saben més coses i el coneixement derivat s’acumula i porta a crear pràcticament moltes coses i a donar forma a la civilització, però el coneixement pràctic inunda el món com si fos una cosa donada i ha fet oblidar perillosament allò que fonamenta aquest coneixement. Així, jo veig molt directe el lligam entre l’afirmació d’Einstein i la definició d’Ortega y Gasset de savi ignorant.

Desconec quina és la idea que tenia Einstein quan va afirmar el que va afirmar, però la seva reflexió, llegida tal qual, és el que m’ha fet pensar en Gasset. Permeteu-me que us posi un exemple provocatiu però il·lustratiu del que s’entén de la concepció que tenia Gasset i que, interpreto, també es pot deduir de forma extrema de la frase que avui ens ocupa. Fixeu-mos-hi: l’home corrent és indiferent, es tanca en si mateix i no mostra ni interès ni preocupació per les bases de la societat. Però més clar és encara en els joves, ja que són la forma més “avançada” de l’evolució de la societat i les coses “noves” que mostren els joves són fruit de la societat on es troben. Així, imagineu-vos el típic -permeteu-me que faci servir aquesta paraula- adolescent que trobem en tots els instituts caracteritzat per l’apatia i la indiferència, la falta de disciplina, la incapacitat real per saber pensar, la ganduleria, la predisposició violenta i que viu en el món de la seva subcultura i, per tant, no té ni idea de política, no sap què és un electró ni entén com s’ha estès la raça humana pel planeta; i, per altra banda, utilitza constantment i indiscriminadament tot allò que la societat ha donat de si: des dels dispositius tecnològics, fins a la sanitat pública. Doncs si només quedessin en el món persones d’aquesta mena, que viuen en un món de coses donades però no es preocupen per fer anar el món, llavors la civilització no podria persistir.

Les parets parlen / 7

Si tu no, qui¿ Si ara no, quan¿ Revolució! (Argentona)

Avui, amb uns dies de retard, una nova pintada, una que és un bon lema, en realitat, i que recull, al meu parer, elements recurrents de les proclames i els moviments polítics que volen atiar el canvi polític i mobilitzar la gent.

Per començar, és una pintada que apel·la directament al ciutadà i l’obliga a prendre part, per tant parteix d’una concepció més aviat activa de la política i de l’individu, tan activa que es dóna per descomptat que és qui llegeixi aquell qui ha de fer l’acció política. En aquest cas, està explicitada: la revolució. Però no seria necessari que ho estigués: el sol fet de prendre el ciutadà com a element actiu ja fa que se l’empenyi a actuar, i més si se l’apressa perquè “ara” és quan toca. Aquí és on hi ha el quid de la qüestió: l’acció o actuació. I tota referència retòrica i emfàtica a una persona fa que, com que tothom té unes percepcions sobre la realitat i hom podria estar indignat per aquesta realitat, doncs tal persona entén que està cridada a actuar per canviar la realitat.

Però anem un pas més enllà: generalment, precisament aquesta apel·lació retòrica i el desig de canvi té un sentit ideològicament revolucionari. Amb aquesta pintada ens queda més clar, però no tant perquè explícitament diu “revolució”, sinó perquè l’apel·lació té continguts dos dels elements filosòfics fonamentals de tot moviment revolucionari: el voluntarisme i l’oportunitat històrica, en el sentit del moment immediat i de ruptura que no es fa esperar.

En aquest sentit, que hi hagi escrit el terme “revolució” és, en certa forma, secundari. Ho és perquè, fos quin fos el terme escrit, les dues preguntes apel·latives continuarien contenint aquella càrrega amb cert revestiment emocional. “Revolució” és, doncs, l’objectiu vers el qual l’autor de la pintada vol orientar aquella acció política que l’individu sent que ha de dur a terme, i un objectiu que engloba l’acció política que, evidentment, pot ser interpretat de diverses maneres. L’autor és, en aquest cas, a jutjar per l’emblema, anarquista. Tothom qui es considerés revolucionari segur que podria compartir un missatge tal, però no pas tots acceptarien la mateixa concepció de revolució ni molt menys durien a terme la mateixa acció política, individual o organitzada. Aquí és on hi ha la gran problemàtica, no només deduïble de la pintada, sinó històricament constatada: la política és pràctica, per tant en últim terme la qüestió és com es posen en pràctica els principis revolucionaris, com s’actua en l’esfera política i com es reconeixen les dinàmiques polítiques i com ens hi movem. Les grans proclames i creences sobre la revolució tothom les accepta, però després a l’hora de la veritat els revolucionaris es maten entre ells en nom de la revolució.

Hi ha un altre element -diguem-ne- transcendent que convé recalcar sobre el sentit de les apel·lacions i que està lligat amb la política que es faci en nom de la revolució: en referir-se directament a l’individu i marcar la urgència del moment, existeix una certa pressió sobre l’individu. Una pressió que, si bé el converteix i responsabilitza com a subjecte polític, també el pot eximir a posteriori sempre i quan hagi actuat en nom de la revolució. Però no només això, sinó que es tracta tant d’una pressió moral com d’una pressió política. Recordem que la política és pràctica, per tant pressió política significa, en un context en el qual hi hagi una línia programàtica marcada segons una determinada definició de “revolució”, control polític. En realitat, res de nou que no sapiguem ja de la política, però és important tenir-ho en compte perquè la revolució va íntimament lligada a la història i, doncs, pot implicar una cosa o una altra segons com es conceptualitzi.

Finalment, deixem de banda les disquisicions complexes i tornem als elements bàsics: com deia, una crida d’aquesta mena que té en el seu fons els dos elements revolucionaris bàsics (voluntarisme i oportunitat històrica) pot ser acceptada per tothom i, en realitat, és bastant habitual trobar-ho en propaganda política. De fet, actualment diversos moviments polítics ho han demostrat fent servir lemes semblants. Se m’acudeixen tres exemples: en primer lloc, la CUP va fer servir exactament el mateix lema, llevat del mot “revolució”, a la campanya municipal, almenys al municipi de Mataró. En segon lloc, el moviment independentista organitzat va llençar la campanya “Ara és l’hora”. I, en tercer lloc, Podemos ha fet servir un lema semblant, “El momento es ahora”.