Arxiu del Blog

Horitzó postcrisi (5): la democratització

Horitzó postcrisi (4): crisi climàtica

Horitzó postcrisi (2): consciència de civilització

L’espècie humana i la civilització (el que la transcendeix) semblen estar en perill en aquesta conjuntura història especial. Aquí reflexiono sobre la civilització i el nostre paper com a subjectes agents en la història (i de la història) per mantenir la civilització i, passada la crisi, constituir formes societals justes i estables.