Arxiu del Blog

La politització del premi Nobel de la Pau

El passat 13 de juny es va votar una resolució en el Consell de Drets Humans de l’ONU en favor del dret a la pau, resolució que va rebre els vots contraris d’estats occidentals, entre ells Espanya. Aquesta resolució pretén ser un pas previ per preparar una declaració en favor del dret a la pau, declaració aquesta que s’està redactant (malgrat que ja es veu que, pels vots contraris rebuts en la resolució,  potser no tindrà el suport de tothom) i que hauria de substituir, aprofundir i enfortir l’antiga Declaració sobre els Drets dels Pobles a la Pau de 1984, bastant vague i sense incidència en el dret internacional. És curiós d’observar que han estat sobretot els estats de l’anomenat “Tercer Món” els que més l’han promogut. Tindrà això a veure amb el fet que ells són els que pateixen les guerres? No només això: voldrà això dir que els que han votat en contra de la resolució són els estats que es beneficien de -i declaren- guerres (que acaben afectant el Tercer Món)? No és gens estranya la semblança en el posicionament respecte d’aquesta resolució amb la situació que es vivia durant la Guerra Freda amb el naixement dels països no alineats.

Doncs bé, aquest fet l’utilitzaré com a rerefons per parlar del premi Nobel de la Pau. I això per què? Doncs perquè crida molt l’atenció que els estats europeus hagin votat en contra de la resolució en favor del dret a la pau, com acabo d’informar, quan la UE va ser guardonada l’any passat 2012 amb el Nobel de la Pau. Perquè, sabent això, caldria entendre que, primer, si la UE com a agregat d’estats, com a supraorganisme, és guardonada amb aquest premi, doncs tots els estats particulars que la integren en principi també se l’han de merèixer; i, segon, que si ha obtingut un premi que reconeix la tasca duta a terme en favor de la pau, vol dir que, teòricament, efectivament la defensa, per tant és d’hipòcrites posicionar-se en contra de la seva promoció.
Efectivament, aquesta darrera és una contradicció molt greu que ens fa plantejar-nos el caràcter del Nobel de la Pau, agreujada pel primer element de tipus més “administratiu”, en el sentit que identificar un supraorganisme desdibuixa la implicació (sobirana, no ho oblidem) de cada estat pel que fa a la promoció de la pau, per tant en certa forma s’esbiaixa la posició real d’aquell organisme si les parts que el constitueixen en realitat no segueixen la mateixa -suposada- línia. Òbviament, també ens fa plantejar-nos no només el caràcter del gaurdó, sinó la posició de la UE respecte de la pau i ens fa pensar si no hi ha interessos polítics al darrera. En aquest sentit, Rafael Poch qualifica el guardó donat a Europa com el “premi contra el dubte”, el premi que desfà el dubte: que li hagin entregat a Europa, precisament il·lustra que fàcilment tornarà a les èpoques de guerres.

Aquesta crítica que plantejo aquí no és res de nou. Ja el 2009, quan la comissió electora va triar el president Obama, es van sentir moltes crítiques, hi va haver bastant controvèrsia, relativament força visible als mitjans de comunicació… òbviament en el sentit que no se’l mereixia. Certament, aquest president ha seguit la doctrina militar de política exterior del seu predecessor, fins i tot introduint noves armes (els avions no tripulats). L’únic que ha canviat ha estat la retòrica, ara gens agressiva.
El que pretenc aquí és ressaltar el fons de les crítiques al Nobel de la Pau de manera més o menys raonada i detallada, i no és una simple mania meva: el passat dia 9 de març de 2012 vaig llegir una notícia a l’edició en paper de La Vanguardia titulada “Alfred hauria premiat Obama? La Fundació Nobel rebutja que s’hagi allunyat dels criteris marcats pel seu fundador”. Allà també en parlaven, malgrat que el guardó a Obama va ser concedit tres anys abans, perquè no es tracta d’una mera apreciació, sinó que hi ha una persona, un tal Fredrik Heffermehl, que ha dut a terme una autèntica crítica jurídica fonamentada i extensa i ha posat en dubte el criteri de la comissió electora.

Fredrik Heffermehl és un jurista, escriptor i activista per la pau noruec que ha posat una denúncia a les autoritats sueques en què acusa la comissió del premi de la Pau de trair la voluntat d’Alfred Nobel. Ell interpreta, doncs, que el criteri pel qual es concedeix el guardó no és el més correcte, i, per tant, la persona final que s’acaba premiant no és la més adequada, de manera que el sentit del premi queda corromput.
El 2008 ja va presentar una demanda semblant, però va ser desestimada. Ell acusa aquesta comissió electora de falta de congruència, cosa que ha explicat i argumentat en el llibre The Nobel Peace Prize: What Nobel Really Wanted (“El premi Nobel de la Pau: el que Nobel realment volia”, 2010), per això qüestiona que fos justament atorgat a Obama, Liu Xiaobo, la mare Teresa, Al Gore o Kissinger. L’any 2008 ja va publicar també Nobel’s Will (“La voluntat de Nobel”). Podeu trobar una discussió amb aquest autor en aquest programa de la cadena Aljazeera intitulat “Està el premi Nobel de la Pau perdent prestigi?”, on explica molt bé la intenció i voluntat de Nobel i les crítiques que es mereix la Unió Europea.

Per entendre millor tot això, cal que faci un petit excurs històric per explicar molt breument d’on vénen els premis Nobel, específicament el de la pau.

Resulta que Alfred Nobel, enginyer i industrial metal·lúrgic, va tenir la idea just al final de la seva vida de canviar el seu testament per donar el seu patrimoni a causes filantròpiques. Alguns diuen que va canviar el seu testament per qüestions morals, de consciència: la indústria metal·lúrgica, valgui la pena emfatitzar-ho, és la que s’encarrega de fabricar armament; de la mateixa manera, la dinamita, que va inventar, s’utilitzava a la guerra i la feia més mortífera. Va voler, doncs, deixar un llegat favorable a la humanitat, com per compensar el mal que li havia fet ajudant a fer la guerra.
En el seu darrer testament, doncs, de 1895, un any abans de morir, va llegar pràcticament totes les seves riqueses per la formació i creació dels premis, dels quals va establir cinc categories. El premi de la Pau és l’únic l’elecció del qual recau en una comissió expressa de cinc membres escollits pel Parlament noruec i té per objectiu explícit reconèixer el desarmament i la promoció activa de la pau. Valgui la pena dir que ell també lligava la pau a la fraternitat.
Pot ser interessant, en aquest punt, que llegim el fragment del seu testament dedicat a la formació d’aquests premis (que reprodueixo aquí tal i com l’he trobat per internet), però si el voleu llegir tot sencer en anglès, aneu aquí.

Se dispondrá como sigue de todo el remanente de la fortuna realizable que deje al morir: el capital, realizado en valores seguros por mis testamentarios, constituirá un fondo cuyo interés se distribuirá anualmente como recompensa a los que, durante el año anterior, hubieran prestado a la humanidad los mayores servicios. El total se dividirá en cinco partes iguales, que se concederán: una a quien, en el ramo de las Ciencias Físicas, haya hecho el descubrimiento o invento más importante; otra a quien lo haya hecho en Química o introducido en ella el mejor perfeccionamiento; la tercera al autor del más importante descubrimiento en Fisiología o Medicina; la cuarta al que haya producido la obra literaria más notable en el sentido del idealismo; por último, la quinta parte a quien haya laborado más y mejor en la obra de la fraternidad de los pueblos, a favor de la supresión o reducción de los ejércitos permanentes, y en pro de la formación y propagación de Congresos por la Paz.

Los premios de Física y Química serán otorgados por la Academia de Ciencias sueca; los de Fisiología o Medicina por el Instituto Carolino de Estocolmo; los de Literatura por la Academia de Estocolmo y el de la obra por la Paz por una comisión de cinco personas que elegirá el Storthing (Parlamento) noruego. Es mi voluntad expresa que en la concesión de los premios no se tenga en cuenta la nacionalidad, de manera que los obtengan los más dignos, sean o no escandinavos.

Cal, llavors, que no caiguem en una confusió que, potser intuïtivament, alguns podríem tenir: els premis Nobel no són fruit d’una institució política internacional o d’una organització mundial (com ho podria ser l’ONU), sinó que són en realitat un guardó que concedeixen específicament algunes institucions sueques i, en el cas del de la Pau, el Parlament noruec (en certa forma, podríem dir que és l’Estat noruec qui el concedeix), a personatges rellevants internacionalment. La Fundació Alfred Nobel, que no té a veure amb la tria del peronatge, és qui guarda els diners del fons i qui els entrega.
Dit d’una manera més senzilla: és com si l’Institut d’Estudis Catalans donés, perquè un home ho va posar al seu testament (i va oferir els diners també, clar) un premi a algú qualsevol. Això vol dir, si el meu judici no va errat, que aquest home va expressar la seva última voluntat i efectivament les institucions que esmentava es van comprometre a realitzar-la, van convenir, un cop es va crear la Fundació Alfred Nobel el 1900, de concedir aquests premis.

Al contrari del que volia Nobel, en l’elecció de la comissió cada cop pesa més l’opinió dels partits polítics (majoritaris, és clar), en lloc de la deliberació en el Parlament noruec, de la mateixa manera com potser es dóna massa preeminència a institucions, mentre que Nobel parlava de persones. Aquests assumptes formen part també de la controvèrsia, que sembla tenir el seu nucli, però -com jo ho entenc- en la “qualitat” dels premis, en la bondat del que persegueixen i en la bona aplicació dels criteris deixats en testament pel seu fundador.
Alguns es pensaran que és una qüestió una mica “absurda”, aquesta de la discussió sobre el caràcter del Nobel de la Pau, en el sentit que sempre quan hi ha una institució es desvia dels seus principis rectors. Però la cosa és que, com jo ho veig, en aquest cas no es tracta només d’una desviació, és que realment es van crear els premis per l’expressat en el testament del senyor Nobel. No es tracta d’una declaració d’intencions, posem per cas, d’un organisme qualsevol que no se segueix, sinó que es van fer els premis per la voluntat de llegat del senyor Nobel: el testament és un text jurídic i té caràcter vinculant. Nobel va donar quasi la totalitat de les seves riqueses per fer els premis en les condicions que ell va establir, per tant hi ha lligam jurídic, obligació de compliment. Certament, el compromís és de respectar i dur a terme clarament la voluntat testamental, per això qui ho aplica són juristes i advocats, no els mateixos familiars. Doncs en aquest cas és el mateix: si el jurista Heffermehl demostra que s’ha incomplert el compromís jurídic establert, llavors totes les decisions qüestionades fins llavors preses esdevindran invàlides de ple dret.

Òbviament, jo no sóc jurista ni expert en la qüestió, però mirant-ho bé penso que aquest és el quid de la qüestió: la Fundació Alfred Nobel, així com tot el conglomerat creat per concedir els premis i el premis mateixos, no són institucions ni concessions “administratives”, diguem-ho així, sinó fruit de voluntat testamental. Igual com algú en morir podria deixar dit que vol que li construeixin una estàtua amb 500 milions, també Nobel va dir que volia que es fessin uns premis amb no sé quants milions. I si aquells 500 milions no es dediquessin a l’estàtua, sinó que els seus hereus els desviessin per comprar-se cotxes, això seria trencar el vincle jurídic i podria ser denunciat per un altre hereu; així mateix, doncs, si els no sé quants milions que té la Fundació Alfred Nobel no es dediquen justament ni rigorosament a allò estipulat, també es pot denunciar.
Actualment, sembla que cada cop el premi estigui més polititzat. És per això que Heffermehl ho ha criticat i ho ha denunciat. I així és com més clarament va passar amb l’elecció de la UE, fins al punt que tres antics guardonats (Desmond Tutu, Mairead Maguire i Adolfo Pérez Esquivel) van criticar-ho públicament i van dir que calia retirar-li els més o menys 870.000€ (750.000 lliures) que li van entregar. En canvi, la mateixa senyora Maguire recentment ha dit que el soldat Manning, el que va filtrar els documents a Wikileaks, podria ser un bon candidat per rebre aquest premi.

Crims econòmics contra la humanitat

He parlat molt en el blog amb molts articles sobre la crisi, l’economia, la corrupció política… sobretot en una línia de reflexió que pretén fer constar, criticant el poder establert i el dogma neoliberal, que la crisi es presenta com una entelèquia retòrica, com una situació indefinida externa a nosaltres, i que la crisi justifica tot el que passa. He parlat sobretot de CiU i el PP, que diuen que actuen com actuen a contracor, que els sap greu fer el que fan (bé, alguns més retrògrades no ho lamenten ni en el discurs), perquè afecta els més desfavorits; però, òbviament, no hi ha cap altre remei a la sortida de la crisi que ens ofereixen, diuen. Penso que l’abordament de la llibertat que fa el neoliberalisme, que ja vaig comentar en una ocasió, és molt clar en aquest sentit. Ens hem de preguntar: i, llavors, per què són polítics si se suposa que han d’actuar per convicció? I, llavors, com és que vivim en una societat en la qual el que passa (la crisi) és com si fos extrasocial? Si certament és així, aquest és un món irreal.

Òbviament, tots sabem que la crisi és només el nom que té un seguit de fenòmens i situacions derivades que tenen les seves arrels en les accions socials, l’organització social i, especialment, en les decisions i actuacions de les persones amb poder per decidir; així mateix, les seves conseqüències també es manifesten a la societat. Fins i tot hi ha persones que renuncien a defensar els principis i valors socials fonamentals de la democràcia, perquè, clar, la situació d’emergència econòmica s’imposa a la realitat. Jo els pregunto, a aquestes persones: què passa, creiem en la democràcia quan tenim diners, però no hi creiem quan no en tenim?

És a partir d’aquesta pregunta que vull introduir el tema d’avui, un nou element per mostrar que ja existeixen crítiques a la manera de desresponsabilitzar-se de les accions i decisions preses, també des de la institucionalització “oficial” de la regulació social, tot i que no des del discurs del poder, i ja existeixen mecanismes d’actuació i postulats polítics que defensen allò que la “crisi” ataca. En aquest sentit, podem parlar dels crims econòmics. Els crims econòmics no són sinó una modalitat de vulneració de drets humans, aquells referits al desenvolupament i benestar social, drets íntimament lligats als drets socials. Els ataquen en la mesura que n’impedeixen el màxim desenvolupament o el seu exercici òptim, el reconeixement del que l’home podria fer amb aquests drets i la possibilitat que l’home lliurement pogués gaudir-ne, pogués expressar-se en les condicions òptimes, com he dit, en una comunitat social, condicions que mai no s’han de restrènyer, perquè justament fer-ho seria limitar el gaudi d’aquest dret i, doncs, la condició que la persona tingués més possibilitat i llibertat de desenvolupar-se individualment en totes les seves facetes de la personalitat i, també, cohibir la millora social col·lectiva. Són els drets que recull el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, aprovat als anys 60 per desenvolupar i detallar extensament aquest tipus de drets que ja quedaven esmentats a la Declaració de Drets Humans. D’aquests drets, a més, ja en vaig parlar sobretot pel cas de l’educació, quan deia que les retallades posen en perill el dret universal a l’educació. Recomano que rellegiu aquell article (o el llegiu per primer cop si no el coneixíeu) per veure un exemple d’aplicació i conceptualització dels drets socials.

Amb aquesta definició i aquesta contextualització, doncs, ja veieu que certament les políques seguides pel camí de la crisi ataquen els drets socials elementals de tot ciutadà, i de retruc els drets humans. La PAH ho té molt clar, per exemple. I, a més, i d’aquí vull treure el nucli de l’article d’avui, ho fa amb la constitució espanyola a la mà. Amb això vull dir que ja existeixen mecanismes actualment, ja està conceptualitzat també oficialment, per defensar aquests drets i legitimar-los: hi insisteixo, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals no és una idea vague. Els qui tenen el poder actuen en contra d’aquests principis, en contra de les reglamentacions que sovint ells mateixos diuen promoure, per tant són aquests persones les que ataquen l’ordre social tal i com l’havíem entès i violen la condició de bon ciutadà (en certa forma, són els poders imperants i el discurs neoliberal el que es pot entendre com a “antisistema”, i no els pobres ciutadans que legítimament fan un escrache). És molt important, doncs, adonar-nos que el dogma neoliberal actua en contra de l’ordre polític que diu defensar, ignora aquests drets econòmics amparats per l’ONU. Però també és important de saber -i aquí ve la notícia- que no fa ni un mes, el dia 5 de maig, és quan va entrar en vigor el Protocol Facultatiu dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, aprovat el 2008 i ratificat per Espanya, que confereix mecanismes jurídics als organismes internacionals per defensar els ciutadans davant dels estats quan aquests vulnerin els seus drets. Hi podem recórrer, ja que s’han establert tribunals especialitzats, confiant en la justícia i la fortalesa dels valors democràtics. Us puc ben assegurar que trobareu multitud de situacions, llocs i casos concrets que siguin vulneració d’aquests drets: els desnonaments, la pujada del preu de matrícula universitària, els talls de llum…

És interessant de veure que, seguint aquesta línia, ja Lourdes Benería i Carmen Sarasúa havien constatat fa dos anys que les polítiques anticrisi són un crim econòmic, en un article publicat a El País, i van ser també entrevistades després a Singulars. Elles esmenten, doncs, aquesta mateixa idea que jo intento transmetre: les responsabilitats per accions contràries al benestar de les persones poden perfectament identificar-se i aquestes accions en concret ja estan tipificades com a delicte. Fins i tot si no ho fos, els drets humans tenen una autoritat moral innegable, i no podem sucumbir davant de les pressions polítiques i retòriques imperants.

Geopolítica i armes nuclears

No us vull preocupar, però sabeu que les tensions al sud-est asiàtic han incrementat enormement últimament i que els estats implicats en aquest joc sembla que es disposen a preparar una guerra. Espero i desitjo que no s’hi arribi, espero i desitjo que al final es calmin arribant a alguna mena d’acord o amb dissuasió mútua, com és propi del joc de la “diplomàcia” mundial capitalista. Però, jo, la veritat, estic preocupat, i fa una mica de por. Si no s’ataquen ara, s’atacaran, o ells o algú altre -és totalment indiferent-, algun altre any. I si és un xoc entre forts interessos neoimperialistes i entre dues potències que es creuen de debò aquest joc i que el consideren objectiu, com si no s’adonessin que és la seva pròpia actitud el que fa augmentar les tensions i el que arrossega tota la regió (i, de retruc, tot el planeta) a una guerra, el conflicte que esclatarà serà nuclear. Jo tinc esperança en el progrés de la humanitat, però no tinc confiança, he de dir, en el funcionament de les regles actuals, en l’ordenació globalitzada i globalitzadora de la geopolítica mundial. Algun dia ja comentaré com és aquesta ordenació del món, què implica el funcionament polític actual. Però, de moment, avui només volia “informar” de quatre coses sobre les armes nuclears, perquè ho sapiguem millor i perquè, potser, ens prepari per a un eventual conflicte, o, millor, ens inspiri per combatre l’arrogància dels estats i aconseguim trencar el cercle viciós de l’autoalimentació del sistema geopolític.

Doncs bé, per començar cal que sapiguem com està la distribució de les armes nuclears al planeta. Partim d’una cosa que segurament molta gent coneix: el Tractat de No-Proliferació Nuclear, signat el 1968. No obstant, segur que no tothom sap en què consisteix i de ben segur que es deixen enganyar pel nom. No és, en cap cas, un tractat en què els estats del món, pel bé de la democràcia i la pau mundial, decideixin deixar d’utilitzar armes nuclears; no, no. Sinó que és un tractat pel qual les potències nuclears existents en aquell any de la signatura del tractat (que, vés per on, quina casualitat, són els mateixos cinc estats permanents del Consell de Seguretat de l’ONU), van atribuir-se la capacitat de ser els únics estats amb dret de posseir i tenir a l’arsenal armes nuclears, fossin atòmiques o d’hidrogen. I el més divertit de tot és que això ho van fer justament en nom de la pau mundial, perquè, com més armes nuclears, més risc de devastació. I, per descomptat, tenien raó, però, de nou, és una manera de procedir típica de la dissuasió i de l’amenaça, del porder i la presumpció de força, característica d’un funcionament mecànic: el problema no són les armes nuclears estrictament, sinó el fet que la política hagi de funcionar (és a dir, que aquells que fan política vulguin que funcioni així) com una dimensió tancada, autoreferenciada i extrapolant un cert antropomorfisme a les actuacions dels estats.

A tall d’exemple, i perquè vegeu que això de les armes nuclears és molt seriós, però per als estats unes joguines que disposen damunt del tauler de la geopolítica mundial, us poso aquest vídeo que és una seqüència de totes les proves nuclears que s’han realitzat al món fins el 1998. És molt interessant d’observar, almenys a mi m’ho sembla veure, la relació entre EUA i la URSS: quan un fa proves nuclears, l’altre també en fa, sobretot es nota a principis dels 60, que és justament una època en què la tensió entre els blocs es va disparar (és quan es va construir el Mur de Berlín). En aquest mig segle que la seqüència mostra hi ha hagut, atenció, 2053 explosions nuclears a tot el planeta en forma de proves!

Si aquesta xifra us ha semblat elevada, això és perquè encara no sabeu el total d’armes nuclears que hi ha al món: es calcula que hi ha aproximadament uns 20.000 caps nuclears, la qual cosa, òbviament, és una barbaritat. I no són només els estats reconeguts pel tractat citat els qui posseeixen armes nuclears. En efecte, el tractat dividia el món entre les potències que sí que podien tenir armes i les que no, i si alguna d’aquestes darreres ja en disposava, havia de desmantellar-les; però actualment, no obstant, hi ha set estats en total que tenen potencial nuclear reconegut i publicat, que són aquests cinc més l’Índia i el Paquistan. A més, altres que probablement hagin desenvolupat aquest potencial són Israel, Sud-àfrica, Iran i, justament, Corea del Nord. Poso a continuació dues gràfiques per veure la distribució de les armes, ambdues amb dades diferents, perquè són càlculs estimats, i perquè la primera és de 2004 i la segona de 2011.

El més preocupant de tot és el fort potencial destructiu de les armes: un cop vaig llegir que amb totes aquestes armes es podria destruir la Terra fins a 30 vegades!! Sento no haver trobat la referència, fa temps que ho vaig llegir i no recoro on, i potser és una dada falsa, per tant si voleu no la prengueu seriosament, però ho vaig trobar en un lloc fiable. Això sí, per “destruir el planeta” cal entendre millor “matar tota la humanitat”. Òbviament, es tracta de tenir en compte tots els efectes de totes les armes, la radiació, l’hivern nuclear i totes aquestes coses. I és una dada que contrasta amb un altre càlcul que he trobat per internet (ho poso a la imatge dreta), que estima la superfície habitada per les persones i la quantitat d’armes nuclears que caldrien per arrassar aquella superfície, ja que en aquest cas no hi hauria prou armes.

Sigui com sigui, tampoc no té gaire importància quants cops es podria destruir la Terra (tot i que seria una dada ben interessant i, si això dels 30 cops és cert, doncs és ben impactant), ja que en tots els casos es tracta d’un sistema estúpid i l’ús de les armes i el fet de recórrer a les guerres és ben nefast per a tota la humanitat. Certament, com ja he dit, caure en la inèrcia d’aquest sistema de relacions polítiques no és sinó una forma estúpida de la política mundial i demostra la poca capacitat d’abstracció dels estatas per allunyar-se d’unes pautes mecàniques que ells mateixos han creat i que els arrosseguen.

En definitiva, si dic això, si exposo tot això amb intenció mig d’informar i mig de crear opinió crítica, és perquè sapiguem com està muntat el món i per convèncer-vos almenys a vosaltres, estimats lectors, si no ho esteu ja, de no entrar al seu joc: no acceptem allò de dir “ah, si són enemics, doncs els hem d’atacar” o “és que l’altre ens ha agredit, llavors el meu país, per honor patri, ha de respondre, i amb més força!”. No, així no aconseguirem mai la pau, així no progressarà la humanitat, així repetirem els mateixos errors i perpetuem un sistema de relacions socials i polítiques podrit, nefast i fatal. Certament, la geopolítica mundial està muntada de tal manera que els estats participen d’un joc de suma no nul·la, i actualment sembla que és el torn de les dues Corees i d’Estats Units, un jugador privilegiat que no es perd cap oportunitat. Com he dit en començar l’article, en una altra ocasió us exposaré la situació de la geopolítica mundial a partir d’aquesta teoria. De moment, el que hem de saber és que les peces del joc són armes nuclears, i els efectes del joc no són només qüestions de prestigi internacional (propis del joc mateix), sinó que també es produeixen efectes materials reals i negatius per a la població general, que, molt sovint, no té ni idea del joc que es porten entre mans els seus governants, no sap de què va la cosa i voldrà seguir la seva vida en pau, potser en un món ja patidor de les seqüeles d’una guerra atòmica (com els protagonistes de la genial pel·lícula Cuando el viento sopla). És important, per això, que lluitem ja no pels nostres drets més elements, sinó per la supervivència i pel manteniment de la pau mundial, perquè els polítics dels estats jugadors podran parlar de la bondat de la dissuasió, de la necessitat de defensa i totes aquestes coses, però tots sabem que les armes nuclears tenen una capacitat destructiva que no es pot anul·lar amb simple retòrica, sinó que és ben real.