Category Archives: Societat

Religió a l’escola i laïcisme

A partir de la proposta d’ensenyar religió islàmica a les escoles, veurem en base a uns aguts comentaris de Najat el Hachmi les contradiccions inherents i el trencament, que sembla promogut per certa esquerra que ha perdut el nord, dels principis bàsics de laïcisme, neutralitat i universalitat.

Horitzó postcrisi (i 6): la planificació

La desigualtat social, que els efectes de la crisi fan veure més clarament, ens mostra que els recursos que tenim a l’abast no estan ben distribuïts ni orientats. Cal organitzar la societat (o sigui, la col·lectivitat) pensant en el bé comú. Es poden assolir moltes coses si col·lectivament, sense fragmentar privadament allò comú, posen en marxa un procés de planificació democràtica.

Horitzó postcrisi (5): la democratització